Laikyti negaliojančiu

Kauno apsk.
Brandos atestatą kodas 3014 Serija 5,
Nr. 303024 brandos atestatą laikyti negaliojančiu, ir diplomą Nr. 7301, diplomas B Nr.104197. Programos kodas 330081504

nopic

Prisijungti per:

| + -